_work

Naše profesní cíle

Pomoc našim klientům včas a tím pádem efektivněji.

Klient, který zažívá pocit aktivní účasti na své problematice a možnosti spolurozhodování.

Klient, který se necítí v čekárně či ordinaci psychiatra hůře, než kdyby šel s tělesnými problémy. k praktickému lékaři.

Náš tým

MUDr. Milan Šindlář, MBA

Zobrazit detail

MUDr. Ladislav Polák

Zobrazit detail

MUDr. Lucia Adamčíková

Zobrazit detail

MUDr. Kateřina Sýkorová

Zobrazit detail

MUDr. Rút Stierandová Kostúrová

Zobrazit detail

Zuzana Benešová

Asistentka

sindlar-milan

MUDr. Milan Šindlář, MBA

MUDr. Milan Šindlář je primářem akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mezi lety 2011 až 2015 vedl primariát Návykových nemocí a násleně Ochranných léčeb a Sexuologie v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice nedaleko Prahy.

Je soudním znalcem v oboru psychiatrie a sexuologie.

V ambulantní praxi pracuje s komplexním spektrem psychiatrické problematiky, včetně závislostí a sexuologie. Z psychiatrické odbornosti se zaměřuje na depresivní i úzkostné stavy dále psychotická onemocnění a duání diagnostiku závislostí.

Jeho subspecializací jsou poruchy mužské i ženské sexuality. Pracoval jako vedoucí lékař sexuologického oddělené PL Bohnice. Ve spektru sexuologické problematiky se zabývá poruchami erekce, předčasnou ejakulací, ztráta sexuální touhy, psychogenními bolestivými prožitky při sexuálních aktivitách, či poruchy orgasmu. Má dlouholeté zkušenosti s klienty s deviantní sexuální problematikou. Součástí terapie v sexuologické problematice je i řešení párového nesouladu v rámci partnerského a sexuálního soužití.

V adiktologii se zabývá problematikou závislosti na alkoholu a psychoaktivních látkách, jejich diagnostikou, preventivní léčbou, poústavním dolečováním a náhledovou psychoterapií nad spouštěči závislosti.

V psychoterapeutické praxi v nadstandardním režimu pracuje s klienty v obtížných životních situacích, po traumatech či s úzkostně depresivní symptomatikou metodou gestalt přístupu, ve které prošel 5. letým psychoterapeutickým výcvikem s 200 hodinami vlastní sebezkušenosti.

polak-ladislav

MUDr. Ladislav Polák

MUDr. Ladislav Polák pracuje jako ambulantní specialista v oboru psychiatrie. Pracoval v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, kde získal zkušenosti v léčbě pacientů s psychotickými stavy, s poruchami nálad, se závislostmi i pacientů s demencí.

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v integrované dynamické psychoterapii typu SUR. V terapeutické praxi pracuje na rozvoji osobnosti, řešení problémů v dětství a dospívání, řešení partnerských vztahů, pomoc při léčbě závislosti včetně mentální anorexie a bulimie a pomoc při řešení stavů, které nereagují na léčbu léky.

MUDr. Lucia Adamčíková

MUDr. Lucia Adamčíková

Od roku 2014 pracuje jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V rámci své praxe v nemocnici prošla řadou oddělení, jak akutní, tak následné psychiatrické péče, včetně oddělení závislosti a ochranných léčeb. Externě slouží na dětském detoxifikačním oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.