Potřebujete pomoci se situací, která Vás trápí?

Některé  příznaky psychických poruch se během života objeví u každého z nás.  Je velmi těžké, vzhledem k náročnosti dnešního životního stylu, se jim zcela vyhnout. Rizikem bývá jejich podceňování a další rozvoj, jenž vede k horší prognoze a prohlubování obav z návštěvy psychiatra, které máme možná tak zafixované z filmů psychiatrického prostředí 70. a 80. let.

Následně však, po 30- 40 letech od tohoto období se stala psychiatrie jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů  co se týká  přístupů ke klientovi, psychoterapie a především nových léčiv .

Aktuální moderní léky mají minimální, nebo zcela žádné vedlejší účinky. jejich efektivita a nástup účinku je oproti historii neporovnatelný. Stávají se proto neopominutenou součástí terapie  psychických poruch. Významně pomáhají vracet člověka do produktivního a  aktivního života, který bývá onemocněním podlomen a napomáhají zvládat tempo a nároky společnosti na něj kladené.

Důvody proč lidé vyhledávají psychickou pomoc později, něž by bylo vhodné je více. Je totiž mnohem těžší ohodnotit vlastní psychický stav ve srovnání s tělesnými problémy, kdy jsem schopni objektivně definovat např. bolestivost našich zad.

Možná i proto přes velké úsilí se stále plně nepodařilo zbavit psychiatrii mýtů a podvědomých obav typu - úzkost či deprese je slabost...musím se s tím srovnat sám...psychiatrické léky mne jen utlumí..antidepresiva způsobují závislost

Naším přáním je pomáhat Vám tak, abyste se mohli těchto předsudků  zcela zbavit.

JSME ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POSKYTUJE PÉČI V  celém OBORU PSYCHIATRIE:

 • poruchy nálady
 • depresivní stavy a pocity vyčerpání
 • poruchy spánku
 • úzkostné a neurotické stavy
 • posttraumatické stresové reakce 
 • psychotické stavy

LÉČBA V NÁSTAVBOVÝCH OBORECH PSYCHIATRIE:

 • gerontopsychiatrie
  (poruchy paměti starších lidi a související deprese, úzkosti, zmatenost)
 • léčba závislostí
  (možnost zorganizování komplexní odvykací lůžkové léčby)
 • psychiatrická sexuologie
  (párový nesoulad, poruchy sex. chuti, erekce, orgasmu)