MUDr. Milan Šindlář

KIF 4472

MUDr. Milan Šindlář je primářem akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mezi lety 2011 až 2015 vedl primariát  Návykových nemocí a násleně Ochranných léčeb a Sexuologie v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice nedaleko Prahy.

Je soudním znalcem v oboru psychiatrie a sexuologie.

 

V ambulantní praxi pracuje s komplexním spektrem  psychiatrické problematiky, včetně závislostí a sexuologie. Z psychiatrické  odbornosti se zaměřuje na  depresivní  i úzkostné stavy  dále psychotická onemocnění a duání diagnostiku  závislostí.

Jeho subspecializací  jsou poruchy  mužské i ženské sexuality. Pracoval jako vedoucí lékař sexuologického oddělené PL Bohnice. Ve spektru  sexuologické problematiky se zabývá poruchami erekce, předčasnou ejakulací, ztráta sexuální touhy, psychogenními bolestivými prožitky při sexuálních aktivitách, či poruchy orgasmu. Má dlouholeté zkušenosti s klienty s deviantní sexuální problematikou. Součástí terapie v sexuologické problematice je i řešení párového nesouladu v rámci partnerského a sexuálního soužití.

V adiktologii se zabývá problematikou závislosti na alkoholu a psychoaktivních látkách, jejich diagnostikou,  preventivní léčbou, poústavním dolečováním a náhledovou psychoterapií nad spouštěči závislosti.

V psychoterapeutické praxi v nadstandardním režimu pracuje  s klienty v obtížných životních situacích, po traumatech či s úzkostně depresivní symptomatikou metodou gestalt přístupu, ve které prošel 5- letým psychoterapeutickým výcvikem s 200 hodinami vlastní sebezkušenosti.

Kontaktujte mě