Definice spoluodpovědnosti za řádné neomluvení z termínu

Definice Omluvy

Pokud se pacient nestihl řádně omluvit z termínu dva celé pracovní dny před plánovanou kontrolou / př. termín čtvrtek 11 hod – nutná omluva do úterý do 11
hod. Termín pondělí 9 hod – omluva do čtvrtka před víkendem do 9 hodin.

Pacient se může omluvit jak telefonicky, tak mailem, či formou SMS, tedy nemůže být brán zřetel na argumentaci typu „ asistentka nezvedala telefon“ .
Omluva mailem i SMS zprávou je zcela v pořádku a je jasně definován čas omluvy k objektivizaci splnění pravidel.

Termín propadá při zpoždění nad 15 minut.

Výjimky:

Bezprostřední akutní stav psychického onemocnění – např. těžká porucha paměti typu demence, psychotický stav s poruchami vnímání či myšlení, kdy je zjevné, že
by se pacient nezvládl řádně omluvit ani formou SMS, či mailu. Dále akutní hospitalizace s objektivní neschopností se omluvit z termínu.

Pozdní omluva – méně než-li dva pracovní dny, se uznává pouze v případě akutního stavu tělesného onemocnění, neumožňující návštěvu ordinace – potvrzenou pracovní neschopností, či lékařskou zprávou.