Psychiatrická ambulance

Tým zkušených profesionálů a odborníků v oboru psychiatrie, gerontopsychiatrie, závislostí a sexuologie.

Přijímáme nové pacienty

Komplexní péči vám bude poskytovat tým specializovaných odborníků – psychiatrů a psychoterapeutů s četnými zkušenostmi z lůžkových psychiatrických oddělení, centra krizové intervence i ambulantní složky.

Naším benefitem jsou široké zkušenosti v nástavbových oborech psychiatrie:

psychiatrická sexuologie

léčba závislostí

Naší snahou je, aby návštěva psychiatra nebyla subjektivním projevem slabosti, že situaci nezvládnete sami, ale vaší přirozenou volbou jak tuto záležitost řešit.

Velká část psychických poruch je velmi dobře léčitelná, pokud klient vyhledá odbornou pomoc včas, nikoliv až ve stavu kdy je mu „nejhůře.

Naše profesní cíle

Pomoc našim klientům včas a tím pádem efektivněji.

Klient, který zažívá pocit aktivní účasti na své problematice a možnosti spolurozhodování.

Klient, který se necítí v čekárně či ordinaci psychiatra hůře, než kdyby šel s tělesnými problémy. k praktickému lékaři.