Služby

Potřebujete pomoci se situací, která Vás trápí?

Jsme zdravotnické zařízení poskytující péči v celém oboru psychiatrie

Poruchy nálady

Depresivní stavy a pocity vyčerpání

Poruchy spánku

Úzkostné a neurotické stavy

Posttraumatické stresové reakce

Psychotické stavy

Léčba v nástavbových oborech psychiatrie

Gerontopsychiatrie (poruchy paměti starších lidi a související deprese, úzkosti, zmatenost)

Psychiatrická sexuologie (párový nesoulad, poruchy sexuální chuti, erekce, orgasmu)

Některé příznaky psychických poruch se během života objeví u každého z nás. Je velmi těžké, vzhledem k náročnosti dnešního životního stylu, se jim zcela vyhnout. Rizikem bývá jejich podceňování a další rozvoj, jenž vede k horší prognoze a prohlubování obav z návštěvy psychiatra, které máme možná tak zafixované z filmů psychiatrického prostředí 70. a 80. let.

Následně však, po 30- 40 letech od tohoto období se stala psychiatrie jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů co se týká přístupů ke klientovi, psychoterapie a především nových léčiv.

Aktuální moderní léky mají minimální, nebo zcela žádné vedlejší účinky. jejich efektivita a nástup účinku je oproti historii neporovnatelný. Stávají se proto neopominutenou součástí terapie psychických poruch. Významně pomáhají vracet člověka do produktivního a aktivního života, který bývá onemocněním podlomen a napomáhají zvládat tempo a nároky společnosti na něj kladené.

Důvody proč lidé vyhledávají psychickou pomoc později, něž by bylo vhodné je více. Je totiž mnohem těžší ohodnotit vlastní psychický stav ve srovnání s tělesnými problémy, kdy jsem schopni objektivně definovat např. bolestivost našich zad.

Možná i proto přes velké úsilí se stále plně nepodařilo zbavit psychiatrii mýtů a podvědomých obav typu – úzkost či deprese je slabost…musím se s tím srovnat sám…psychiatrické léky mne jen utlumí..antidepresiva způsobují závislost.

Naším přáním je pomáhat Vám tak, abyste se mohli těchto předsudků zcela zbavit.