Somatoformní poruchy

Pro tato onemocnění je charakteristická přítomnost tělesných příznaků bez prokazatelných patologických změn. Jinak řečeno – pacienti jsou opakovaně vyšetřováni pro různé tělesné obtíže, ale ty jsou lékaři různých odborností postupně vyloučeny.

Časté jsou nadměrné obavy o zdravotní stav, postižení své přesvědčení o nemocnosti zakládají na tom, co na sobě pozorují. Celou řadu tělesných příznaků, které souvisejí se stresem nebo normálními projevy, si interpretují jako důkaz tělesné poruchy. Nakonec takto komplexně tělesně vyšetřený pacient končí v psychiatrické ambulanci. Někdy je obtížné si připustit, že skutečně psychiatr může pomoci. Pokud se k této volbě lidé odhodlají, může docházet k výrazné úlevě po několika měsících, přestože ostatní „tělesní“ lékaři nebyli schopni pomoci i několik let.

Stejně tak jako se nemocný s chřipkou cítí většinou špatně psychicky, může se psychicky nemocný pacient cítit špatně fyzicky. Mnoho pacientů „somatizuje“ a ve stresu pociťuje výrazný tělesný dyskomfort. U těchto onemocnění je důležité získat náhled a dokázat si propojit příznaky se stresem. Uplatňuje se psychoterapeutický přístup v kombinaci s farmakoterpapií, která pomůže snížit úzkost a tím často i intenzitu a počet tělesných příznaků. Somatoformní poruchy se dále dělí na různé podtypy.