Poruchy příjmu potravy

Tyto poruchy představují kontinuum patologického jídelního chování, nejzávažnějšími formami jsou mentální anorexie a mentální bulimie. Na poruchu příjmu potravy (PPP) pomýšlíme zejména při podváze, váhových výkyvech a u populace rizikové z hlediska věku (dospívající dívky a mladé ženy). Mimo psychiatrického vyšetření je vždy nutné provést též tělesná vyšetření a laboratorní odběry. V léčbě tohoto onemocnění většinou spolupracují lékaři různých odborností. Lehčí formy onemocnění mohou být léčeny ambulantně či v denních centrech. Pokud je ambulantní péče nedostatečná, přistupuje se k hospitalizaci. Ta je u těchto diagnóz velice často nutná pro hrozící tělesné komplikace, jako je metabolický rozvrat či dehydratace.

Mentální anorexie

je charakterizovaná snižováním váhy, které si pacientka sama způsobuje, nebo udržováním podváhy. U pacientek přetrvává strach z tloušťky i při výrazné podváze, je zkreslená představa o vlastním těle. Cílem léčby je navození normální váhy, změna myšlení a postojů týkajícího se příjmu potravy, prevence návratu obtíží.

Mentální bulimie

začíná později a většinou se vyvíjí z anorexie. Je charakterizována opakovanými záchvaty přejídání a přehnanou kontrolou tělesné váhy, neustálým se zabýváním jídlem a snahou potlačit kalorický účinek jídla nejčastěji vyprovokovaným zvracením. Cílem léčby je redukce přejídání a zvracení, akceptace individuálně stanovené optimální váhy.

V léčbě obou diagnóz se uplatňuje psychoterapie, režimová terapie, nutriční poradenství v kombinaci s farmakoterapií. Z léků se většinou používají antidepresiva, vzhledem k často přidruženým poruchám nálady a úzkostem. Využívají se ta antidepresiva, která zvyšují chuť k jídlu. S psychoterapií se většinou začíná až po základní stabilizaci tělesného stavu.