MUDr. Ladislav Polák

MUDr. Ladislav Polák pracuje jako ambulantní specialista v oboru psychiatrie. Pracoval v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, kde získal zkušenosti v léčbě pacientů s psychotickými stavy, s poruchami nálad, se závislostmi i pacientů s demencí.

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v integrované dynamické psychoterapii typu SUR. V terapeutické praxi pracuje na rozvoji osobnosti, řešení problémů v dětství a dospívání, řešení partnerských vztahů, pomoc při léčbě závislosti včetně mentální anorexie a bulimie a pomoc při řešení stavů, které nereagují na léčbu léky.