MUDr. Milan Šindlář, MBA

MUDr. Milan Šindlář je primářem akutní péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Mezi lety 2011 až 2015 vedl primariát Návykových nemocí a násleně Ochranných léčeb a Sexuologie v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice nedaleko Prahy.

Je soudním znalcem v oboru psychiatrie a sexuologie.

V ambulantní praxi pracuje s komplexním spektrem psychiatrické problematiky, včetně závislostí a sexuologie. Z psychiatrické odbornosti se zaměřuje na depresivní i úzkostné stavy dále psychotická onemocnění a duání diagnostiku závislostí.

Jeho subspecializací jsou poruchy mužské i ženské sexuality. Pracoval jako vedoucí lékař sexuologického oddělení Psychiatrické nemocnici Bohnice. Ve spektru sexuologické problematiky se zabývá poruchami erekce, předčasnou ejakulací, ztráta sexuální touhy, psychogenními bolestivými prožitky při sexuálních aktivitách, či poruchy orgasmu. Má dlouholeté zkušenosti s klienty s deviantní sexuální problematikou. Součástí terapie v sexuologické problematice je i řešení párového nesouladu v rámci partnerského a sexuálního soužití.

V adiktologii se zabývá problematikou závislosti na alkoholu a psychoaktivních látkách, jejich diagnostikou, preventivní léčbou, poústavním dolečováním a náhledovou psychoterapií nad spouštěči závislosti.

V psychoterapeutické praxi v nadstandardním režimu pracuje s klienty v obtížných životních situacích, po traumatech či s úzkostně depresivní symptomatikou metodou gestalt přístupu, ve které prošel 5. letým psychoterapeutickým výcvikem s 200 hodinami vlastní sebezkušenosti.