MUDr. Rút Stierandová Kostúrová

MUDr. Rút Stierandová Kostúrová

MUDr. Rút Stierandová Kostúrová je absolventkou 3. lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 2009 pracuje jako psychiatr v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Ve své praxi prošla různá oddělení akutní i následné péče, včetně oddělení psychoterapeuticky zaměřeného. Akt. se věnuje zejména léčbě závažných psychiatrických onemocnění včetně schizofrenie.

Absolvovala i sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

V ambulantní praxi pracuje s přestávkou na MD od roku 2015. Věnuje se celé šíři psychiatrických diagnóz. Zaměřuje se zejména na diagnostiku a léčbu poruch nálady, psychotických onemocnění, včetně schizofrenie, úzkostných, psychosomatických a stresem indukovaných poruch.